Coming Soon

Հարգելի Այցելուներ, քանի որ չէինք ուզում Ձեզ երկար սպասեցնել մինչև կայքի պատրաստ լինելը՝ ծաղիկներ և նվերներ կարող եք գնել մեր հետևյալ էջերից:


Dear visitor, as we didn't want you to wait until the launch of the website, we prepared a few social network pages for you to be able to order flowers and gifts from our pages.


And yes, we hate spam too!